Sơ lược về Viên Thông Tự

Chiêm ngưỡng những vần thơ và tượng A-La-Hán quá đẹp

Parent Category: THAM KHẢO & NGHIÊN CỨU
Category: ► Sưu tầm
Hits: 15976

Ht Thích Giác Toàn đi Nhật Bản về cho Nhuận Thường một số hình ảnh chụp các tượng A La Hán trông rất đẹp và sống động.  Nhuận Thường đã cảm xúc  trước tác vài câu thơ trước những tướng trạng của Chư vị A La Hán để thêm phần ý vị.