Viên Thông Tự

Who's Online

We have 12 guests and no members online

Visitor Counter

1190167
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
1124
1315
1165031
11630
17039
1190167

Your IP: 54.226.253.34
Server Time: 2018-02-19 07:37:22

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đời Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập phụng chiếu dịch.

Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

* Phần mở đầu
    
* QUYỂN I
    1- Phẩm "Tựa"
    2- Phẩm Phương tiện
    
* QUYỂN II
    3- Phẩm Thí Dụ
    4- Phẩm Tín Giải
    
* QUYỂN III
    5- Phẩm Dược Thảo
    6- Phẩm Thọ Ký
    7- Phẩm Hóa Thành Dụ
    
* QUYỂN IV
      8- Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký
      9- Phẩm Thọ học-vô học nhơn ký
    10- Phẩm Pháp Sư
    11- Phẩm Hiện Bửu Tháp
    
12- Phẩm Đề Bà Đạt Đa
    
13- Phẩm Trì
    

* QUYỂN V
    14-  An Lạc Hạnh
    
15- Tùng địa dũng xuất
   
16-  Như lai thọ lượng      
    
17-  Phân biệt công đức
    
* QUYỂN VI

    18- Tuỳ hỷ công đức
  
  19-  Pháp sư công đức      
  
 20- Thường Bất Khinh Bồ Tát
  
 21- Như Lai thần lực
  
 22- Chúc lụy:   Phó chúc
  
 23- Dược Vương Bồ Tát

* QUYỂN VII
    24- Diệu Âm Bồ Tát
    
25- Quán Thế Âm Bồ Tát
  
 26- Ðà La Ni
  
 27- Diệu Trang Nghiêm Vương Bồ Tát
   
 28- Phổ Hiền Bồ Tát

Xin chọn bài trong danh mục dưới đây: