Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2639

Category: ► Lễ Phật Đản
Hits: 1839

 

  Xin nhấn vào link bên dưới đễ xem hình ảnh và video ngày  Đại Lễ Phật Đản  lần thứ 2639, ngày 24 tháng 5 năm 2015

1- Việt Face TV

2- Hình ảnh Lễ Quy Y, tắm Phật, và văn Nghệ