Viên Thông Tự

Who's Online

We have 11 guests and no members online

Visitor Counter

1193852
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
238
500
5000
1165031
15315
17039
1193852

Your IP: 54.234.233.48
Server Time: 2018-02-24 06:06:41

Lịch Trình Khóa Tu Năm 2014 Tại Viên Thông Tự

(Tính theo Tây Lịch)

 

Tháng 01-2014 (Tháng 12 Quý Tỵ):

Thứ 5 Ngày 30: Giao Thừa

Thứ 6 Ngày 31: Mồng một Tết

 

Tháng 02-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 01: Mùng 2 Tết

Thứ 7 Ngày 08: Khoá tu đầu năm. Bát Quan Trai.

Thứ 7. Ngày 15: Bồ Tát Tụng Giới

Thứ 7 Ngày 22: Khoá tu Tịnh Độ

 

Tháng 03-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 01: Bồ Tát Tụng Giới

Thứ 7 Ngày 08: Bát Quan Trai.

Thứ 7. Ngày 15: Bồ Tát Tụng Giới

Thứ 7 Ngày 22: Khoá Tu Tịnh Độ

Thứ 7. Ngày 29: Bố Tát Tụng Giới

 

Tháng 04-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 05: Bát Quan Trai. ( Vía Ca Diếp Tôn Giả)

Thứ 7. Ngày 12: Bồ Tát Tụng Giới

Thứ 7 Ngày 19: Khoá Tu Tịnh Độ

Thứ 7. Ngày 26: Bố Tát Tụng Giới

 

Tháng 05-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 03: Bát Quan Trai.

Thứ 7. Ngày 10: Bồ Tát Tụng Giới

Chủ Nhật  Ngày 11: Lễ Phật Đản

Thứ 7. Ngày 29: Bố Tát Tụng Giới

 

Tháng 06-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 07: Bát Quan Trai.

Thứ 7. Ngày 14: Bồ Tát Tụng Giới

Thứ 7 Ngày 21: Khoá Tu Tịnh Độ

Thứ 7. Ngày 28: Hoá An Cư 7 ngày

 

Tháng 07-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 05: Bát Quan Trai.

Thứ 7. Ngày 12: Bồ Tát Tụng Giới

Thứ 7 Ngày 19: Khoá Tu Tịnh Độ

Thứ 7. Ngày 26: Bố Tát Tụng Giới

 

Tháng 08-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 02: Bát Quan Trai.

Thứ 7. Ngày 09: Bồ Tát Tụng Giới

Chủ Nhật Ngày 10: Vu Lan Viên Thông Tự. Rằm Tháng 7.

Thứ 7 Ngày 16: Khoá Tu Tịnh Độ

Thứ 7. Ngày 23: Bố Tát Tụng Giới

Thứ 7 Ngày 30: Vía Sơ Tổ Tịnh Độ Huệ Viễn Đại Sư

 

Tháng 09-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 06: Bồ Tát Tụng Giới.

Thứ 7. Ngày 13: Bát Quan Trai

Thứ 7 Ngày 20: Khoá Tu Tịnh Độ

Thứ 7. Ngày 27: Bố Tát Tụng Giới

 

Tháng 10-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ)

Thứ 7 Ngày 04: Bố Tát Tụng Giới

Thứ 7. Ngày 11: Bát Quan Trai.

Thứ 7 Ngày 18: Bố Tát Tụng Giới

Thứ 7. Ngày 25: Khoá Tu Tịnh Độ

 

Tháng 11-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 01: Gây Quỹ 2014

Thứ 7; Ngày 08: Bố Tát Tụng Giới

Thứ 7. Ngày 15: Bát Quan Trai

Thứ 7 Ngày 22: Bố Tát Tụng Giới

Thứ 7. Ngày 29: Khoá Tu Tịnh Độ

 

Tháng 12-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 06: Bố Tát Tụng Giới.  Rằm Hạ Nguyên

Thứ 7. Ngày 13: Bát Quan Trai.

Thứ 7 Ngày 20: Bố Tát Tụng Giới

Thứ 7. Ngày 27: Khoá Tu Tịnh Độ. 3 ngày (25-26-27)

 

Tháng 01-2014 (Tháng 01 Nhâm Ngọ):

Thứ 7 Ngày 03: Pháp hội Di Đà ( 3 ngày 1,2,3 - 2015)

Thứ 7. Ngày 15: Bồ Tát Tụng Giới

 

Tháng 02-2015 (Tháng 01 Ất Mùi):

Thứ 4 Ngày 18: Sám Hối cuối năm . Giao Thừa Nhâm Ngọ- Ất Mùi.

Thứ 5. Ngày 19: Mồng một Tết

Thứ 7 Ngày 21: Mùng ba Tết