Lịch trình khóa tu tháng 3 năm 2014

Parent Category: THÔNG TIN SINH HOẠT
Category: ► Thông Báo
Hits: 1987

Thông Báo

Kính thưa quý Phật tử,

* Mỗi chủ nhật hàng tuần chùa có khóa lễ và thuyết pháp: Từ 10:30 giờ sáng - 12:00 trưa.

* Tối thứ Ba và thứ Năm: Đạo tràng tụng kinh và lớp học Phật pháp: “Phật học Phổ Thông”  từ 7:00 giờ tối- 8:30 tối.

Lịch trình khóa tu tháng 3 năm 2014:

    Thứ Bảy ngày 01 tháng 3 năm 2014:  Bố Tát Tụng Giới. Từ 7:00 tối - 8 giờ tối

    Thứ Bảy ngày 08 tháng 3 năm 2014:  Bát Quan Trai. Từ 9:00 sáng- 5:00 chiều

    Thứ Bảy ngày 15 tháng 3 năm 2014:  Bố Tát Tụng Giới. Từ 7:00 tối - 8 giờ tối

    Thứ Bảy ngày 22 tháng 3 năm 2014:  Khoá Tu Tịnh Độ. Từ 9:00 sáng- 5:00 chiều

Xin kính mời quý Phật tử cùng tham dự tu tập với Viên Thông Tự theo lịch tu học ở trên.

Trân trọng

Viên Thông Tự